Bine ați venit pe pagina web a Direcției Asistență Socială!

Cu ce se ecupă DASPFIaloveniși pentru cine.

Serviciile noastre DASPFIaloveni

Serviciul Adoptie

Adopţia este un act juridic încuviinţat de instanţa de judecată, care stabileşte între părinţii adoptivi şi copilul adoptat legătura de rudenie.Mai multe »

Serviciul Tutelă/curatelă

Părinţii care decid să plece pentru o perioadă de timp să lucreze în străinătate sunt obligaţi să instituie tutela unui îngrijitor asupra copilului pe care-l lasă acasă.Mai multe »

Serviciul Sprijin familial

Susținerea dezvoltării capacităţilor familiei în creşterea şi educaţia copilului, prin consolidarea factorilor protectori din interiorul familiei, fapt care este o prevenire a instituționalizării copiilor.Mai multe »

Serviciul Ingrijire sociala la domiciliu

Îngrijirea socială la domiciliu reprezintă o gamă de servicii de deservire/ îngrijire a bătrînilor singuratici, care au nevoie de ajutor permanent la domiciliu pentru a spori gradul de independenţă a acestora.Mai multe »

Serviciul Plasament familial pentru adulți

Plasament Familial pentru Adulţi înseamnă să-i oferi o familie unui adult cu disabilităţi sau unei persoane în etate.Mai multe »

Serviciul Asistenta sociala comunitara

Serviciul de asistență socială comunitară are drept scop prestarea asistenței socială la nivel de comunitate pentru prevenirea și depășirea situațiilor de dificultate la nivel de comunitate.Mai multe »

Serviciul Protezare si ortopedie

Serviciul protezare şi ortopedie este o subdiviziune a DASPF şi este instituit în scopul creării accesibilităţii persoanelor cu dizabilităţi locomotorii, care necesită ajutor protetico-ortopedic la serviciile sociale.Mai multe »

Cantinele de ajutor social

Cantinele de ajutor social sânt persoane juridice care prestează servicii gratuite persoanelor socialmente vulnerabile. Cantinele de ajutor social se înfiinţează de autorităţile administraţiei publice locale.Mai multe »

Ultemele noutăți