Centru de zi , pentru copii in situatie de risc Bunvolensia Gangura

Centrul de zi pentru copii „BUNVOLENTIA – Gangura” este o instituţie publică care oferă ajutor copiilor aflaţi în situaţii de risc sau în dificultate.

Centrul  a fost fondat în anul 2007 prin Decizia Consiliul local  din 6/06/2007  şi este un proiect  social al Asociaţiei Obştesti a Părinţilor şi Pedagogilor Gangura în parteneriat cu Asociaţia de Binefacere ,,Pro Umanitas”

Centrul de zi este situat în incinta gimnaziilor din s.Gangura şi s.Misovca, este amenajat şi dotat conform standardelor minime de calitate, astfel încât să ofere copiilor un mediu prietenos, în condiţii corespunzătoare de siguranţă, comfort şi accesibilitate.

Capacitatea Centrului este de 80 de locuri în toate filialele din comuna Gangura şi beneficiarii au vârste cuprinse între 7 şi 16 ani.

Serviciile de care beneficiază copii acoperă un spectru larg şi variază în funcţie de necesităţile beneficiarilor:

  1. alimentaţie;
  2. formarea deprinderilor de viaţă;
  3. dezvoltarea abilităţilor cognitive, de comunicare şi comportament;
  4. suport în studierea şi asimilarea programelor de studii;
  5. orientare profesională (tîmplarie, croitorie, lucru manual, broderie);
  6. consiliere şi reabilitare psihosocială a copiilor;
  7. petrecerea timpului liber;
  8. facilitarea accesului la servicii din comunitate (educație, sănătate, cultură etc.)

 

Toate cheltuielile de întreţinere, dezvoltare şi bună funcţionare sunt asigurate de către Asociaţia de Binefacere ,,Pro Umanitas”.

În anul 2016 Centrul de zi pentru copii „BUNVOLENTIA – Gangura” a fost acreditat  prin Decizia nr. 165 din 22.12.2016 al Consiliului Național de Acreditare a Prestatorilor de Servicii Sociale

 

Date  de contact:

MD 7721

s.Gangura, r-nul Ialoveni

Ilaşcu Larisa – coordonator

+373 26870328

larisa.ilascu@mail.com

https://www.facebook.com/CentrulBunvolentiaGangura/