Serviciul Sprijin familial

Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii

Scopul și obiectivele serviciului

Scopul:  Susținerea dezvoltării capacităţilor familiei în creşterea şi educaţia copilului, prin consolidarea factorilor protectori din interiorul familiei, fapt care este o prevenire a instituționalizării copiilor.

Obiective:

 • susţinerea familiei în depăşirea situaţiilor de risc şi prevenirea separării copilului de familie;
 • consolidarea competenţelor parentale;
 • susţinerea familiei în vederea reintegrării copilului în familie.
 • sensibilizarea comunităţii în scopul prevenirii timpurii a riscurilor posibile.

În cadrul acestui serviciu :

 • se identifică familiile aflate în dificultate;
 • se propun măsuri de prevenire a separării copilului de familia sa;
 • se evaluează situaţia familiilor;
 • se oferă susţinere practică şi materială familiei pentru o perioadă stabilită conform planului individualizat de îngrijire;
 • se monitorizează situaţia familiei şi a copilului.

Specificul și formele serviciului

Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii este un  serviciu social specializat care se prestează la nivel local pentru familiile cu copii, în scopul prevenirii și /sau depășirii situațiilor de risc în vederea asigurării creșterii și educației copilului în mediul familial.

Serviciulsocial de sprijin pentru familiile cu copiieste o formă importantă de prevenire a separării copilului de familie, deoarece el oferă familiei susţinerea creării unui mediu favorabil de creştere şi dezvoltare a copilului în mediul familial.

Serviciul se prestează în două forme: sprijin familial primar și sprijin familial secundar.

Prestarea serviciului de sprijin familial se bazează pe principii bine stabilite: intervenţie minimă, protecţia copilului în cadrul familiei de orice formă de abuz sau neglijare, oferirea posibilităţii copilului de a-şi realiza potenţialul personal ca membru al familiei şi/sau comunităţii, responsabilizarea părinţilor în luarea deciziilor în raport cu educarea adecvată a copiilor, oferire de sprijin, consiliere familiei.

Serviciul include activități de prevenire sau intervenţie  în cazurile de abuz, neglijare sau abandon, instituţionalizării copilului, aspectelor legate de îngrijire şi educarea copilului, necesităţile copilului în procesul de dezvoltare.

Serviciul social de  sprijin familial prevede susţinerea familiei şi copilului timp de câteva luni, dar nu mai mult de jumătate de an,  pentru depăşirea unor situații de criză  familia se susține financiar.

Categoriile de beneficiari:

 • Beneficiari ai serviciului sprijin familial primar sunt toate familiile cu copii din comunitate;
 • Beneficiarii sprijinului familial secundar sunt familiile cu copii în situaţii de risc şi/sau familiile ai căror copii se află în proces de reintegrare.

Modalitate de solicitare sau identificare a beneficiarilor:

 • adresarea directă din partea copilului şi/sau familiei biologice/extinse;
 • autosesizare;
 • sesizarea din partea persoanelor fizice, instituţiilor, autorităţilor şi specialiştilor;
 • referirea cazului în cadrul sistemului de protecţie a copilului.

 

Cadrul legislativ

1.Legea nr. 123 din 18.06.2010 cu privire la serviciile sociale,
2.Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 889 din 11.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului — cadru cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii.

3.Hotărîrii nr. 780 din 25.09.2014 cu privire la aprobarea Standardelor minime de calitate.