Serviciul Ingrijire sociala la domiciliu

Serviciul social ÎNGRIJIRE SOCIALĂ LA DOMICILIU

Ce este serviciul ÎSD?

Îngrijirea socială la domiciliu reprezintă o gamă de servicii de deservire/ îngrijire a bătrînilor singuratici, care au nevoie de ajutor permanent la domiciliu pentru a spori gradul de independenţă a acestora.

Lucrător social – persoană care a beneficiat de instruire specială în domeniul îngrijirilor la domiciliu şi oferă aceste servicii;

Scopul Serviciului este prestarea calitativă a serviciilor de îngrijire la domiciliu, pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii beneficiarilor.

 

Cine poate beneficia de serviciile ÎSD?

 

De serviciile gratuite ale Serviciului beneficiază următoarele grupuri de persoane:
1) persoanele vîrstnice care au atins vîrsta standard de pensionare şi persoanele cu dizabilităţi, lipsite de suport din partea copiilor, a familiei extinse şi a altor persoane (prieteni, rude, vecini);
2) persoanele vîrstnice care au atins vîrsta standard de pensionare şi cad sub incidenţa art. 2 alin. (1) din Legea nr. 274 din 27 decembrie 2011 privind integrarea străinilor în Republica Moldova, lipsite de suport din partea copiilor şi a familiei extinse.

Care sunt tipurile de servicii din cadrul ÎSD?

Tipurile de servicii prestate în cadrul Serviciului sînt următoarele:
1) consiliere;
2) suport pentru următoarele activităţi:
a) procurarea, din mijloacele financiare ale beneficiarului, a produselor alimentare, a mărfurilor de uz casnic şi a medicamentelor;
b) prepararea hranei, livrarea prînzurilor calde (după caz);
c) plata, din mijloacele financiare ale beneficiarilor, a unor servicii comunale;
d) îngrijirea locuinţei şi a gospodăriei;
e) realizarea igienei personale;
f) organizarea procesului de adaptare a  locuinţei la nevoile persoanei;
g) antrenarea beneficiarului în activităţi sociale şi culturale;
h) întreţinerea corespondenţei cu rudele şi cu prietenii;
i) organizarea procesului de procurare şi transportare, din mijloacele financiare ale beneficiarului, a combustibilului la domiciliu;
j) după caz, încălzirea sobelor.

Care sunt paşii admiterii în serviciu?

Pentru a beneficia de servicii, solicitantul/reprezentantul legal al acestuia depune o cerere scrisă la prestator, conform anexei nr. 1 la prezentul Regulament, sau apelează la mecanismul de referire aplicat de unitatea de asistenţă socială.
Prestatorul înregistrează cererea în registrul de evidenţă a solicitanţilor.
Dreptul la servicii de îngrijire la domiciliu se stabileşte în baza criteriilor de eligibilitate ale Serviciului, conform anexei nr. 2 la prezentul Regulament, şi a rezultatelor obţinute în urma evaluării necesităţilor de îngrijire a solicitantului.

Evaluarea necesităţilor se efectuează în baza fişei de evaluare a necesităţilor de îngrijire la domiciliu, conform anexei nr. 3 la prezentul Regulament. Evaluarea se realizează de către prestator în comun cu echipa multidisciplinară din comunitate.
În baza rezultatelor evaluării, prestatorul emite o decizie privind admiterea sau neadmiterea în Serviciu, stabilind şi dacă solicitantul va beneficia de servicii gratuit sau contra plată.