Serviciul Plasament familial pentru adulți

Serviciul Social 

PLASAMENT FAMILIAL PENTRU ADULŢI

Descrierea serviciului

Plasament Familial pentru Adulţi înseamnă să-i oferi o familie unui adult cu disabilităţi sau unei persoane în etate.

Scopul serviciului:

 • Îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanei Oferirea de protecţie şi suport
 • Prevenirea plasării persoanei într-o instituţie
 • Dezinstituţionalizarea persoanei
 • Incluziunea socială a persoanei

Acest serviciu îţi oferă un loc de muncă la tine acasa.

Şi tu poţi deveni Asistent Familial!

Cine sunt beneficiarii serviciului?

Beneficiarii Serviciului sunt persoanele cu disabilităţi cu vârsta de peste 18 ani, precum şi persoanele care au atins vârsta de pensionare şi care, temporar sau permanent, sunt lipsite de posibilitatea de a locui cu familia biologică sau extinsă, ori de sine stătător din cauza nevoilor de

îngrijire şi suport.

Cine poate deveni Asistent Familial?

Orice persoană care:

 • Are vârstă de peste18 ani
 • Are un loc stabil de trai
 • Are o stare satisfăcătoare a sănătăţii
 • Are abilităţi de îngrijire a unei persoane în etate sau cu disabilităţi
 • Nu are antecedente penale

Care este rolul tău în viaţa unui adult cu disabilităţi sau a unei persoane în etate?

 • Să-i oferi un loc de trai la tine acasă.
 • Să-i oferi respect şi dragoste.
 • Să-l înveţi lucruri noi pentru a putea fi mai independent.
 • Să-l ajuti să devină membru activ al comunităţii în care locuieşte.

Beneficiile pe care le poţi avea

 1. Vei avea un rol important în viaţa unei persoane.
 2. Vei fi angajat cu un salariu lunar şi carnet de muncă.
 3. Vei obţine un stagiu de muncă.
 4. Vei putea participa la instruiri şi vei avea sprijin din partea Structurilor Teritoriale de Asistenţă Socială.
 5. Vei primi alocaţii pentru persoana din plasament.

Cum poţi deveni Asistent Familial?

 • Depune o cerere la Structura Teritorială de Asistenţă Socială. În rezultatul cererii, va fi evaluată familia ta şi capacitatea de a presta acest serviciu (stilul de viaţă, condiţiile de trai etc.).
 • Vei beneficia de instruire.
 • Vei fi aprobat în calitate de Asistent Familial de către Comisia Multidisciplinară.

Salarizarea are loc din momentul în care beneficiarul serviciului decide să vină în familia ta.

Conform DECIZIEI nr. 07-09 din 30 decembrie 2014, Consiliul Raional Ialoveni în scopul implimentării Legii asistenței sociale, nr. 547-XV din 25 decembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare, prevederilor Strategiei de dezvoltare integrată a raionului Ialoveni, 2014-2020, aprobată prin Decizia nr. 02-03 din 5 iunie 2014, în temeiul Legii privind administrația publică locală, nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 (art. 43 alin. 1 lit. (i) Consiliul raional Ialoveni DECIDE crearea în raionul Ialovenia Serviciului social ,,Plasament familial pentru adulți” în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționarea Serviciului social ,, Plasament familial pentru adulți”. În anul 2017 în cadrul Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei Ialoveni sunt angajați în calitate de asistenți familiali trei persoane pentru trei beneficiari, persoane cu dizabilități care a fost prevenită instituționalizarea și care au fost reintegrați din instituțiile rezidențiale.

              

Pentru informaţii suplimentare contactaţi:

Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Ialoveni

str. Alexandru cel Bun, 33 Ialoveni, Republica Moldova, MD-6801

Tel./fax:/+373 268/27320; 24705

as.ialoveni@gmail.com