Serviciul Protezare si ortopedie

SERVICIUL PROTEZARE ŞI ORTOPEDIE

 

Ce este sevciul protezare şi ortopedie?

Serviciul protezare şi ortopedie este o subdiviziune a DASPF şi este instituit în scopul creării accesibilităţii persoanelor cu dizabilităţi locomotorii, care necesită ajutor protetico-ortopedic la serviciile sociale. Serviciul colaborează permanent cu Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare din mun.Chişinău (în continuare CREPOR).

Sarcinile felcerului protezist

 • Participă la dezvoltarea sistemului de servicii sociale pentru persoane care necesită ajutor protetico-ortopedic.
 • colaborează cu organele administraţiei publice locale,organizaţiile neguvernamentale şi cu CREPOR pentru satisfacerea necesităţilor persoanelor cu dizabilităţi de locomoţie.
 • efectuează analiza eficacităţii serviciilor pe care le prestează şi înaintează propuneri de îmbunătăţire a calităţii acestora.
 • acordă consultaţii persoanelor fizice şi juridice în soluţionarea problemelor ce ţin de domeniul respectiv.

Funcţiile felcerului protezist

 • în colaborare cu organele administratiei publice locale depistează persoanele cu dizabilităţi de locomoţie şi le ia la evidenţă.
 • asigură evidenţa persoanelor cu dizabilităţi de locomoţie,care necesită şi au dreptul la serviciul protetico-ortopedic gratuit.
 • asigură evidenţa persoanelor cu dizabilităţi de locomoţie care necesită a fi asigurate cu cărucioare şi contribuie la perfectarea documentelor respective pentru asigurare şi le prezintă la CREPOR pentru ai stabili la rănd.
 • efectuează deservirea, consultarea, informarea, instruirea contingentului de solicitanţi aflaţi la evidenţa CREPOR.
 • monitorizează asigurarea cu ajutătoare tehnice.
 • verifică cauzele lipsei persoanelor la efectuarea comenzilor,măsurilor respective şi eliberării articolelor protetico-ortopedice şi informează CREPOR.
                      

La întocmirea comenzilor beneficiarii prezintă următoarele acte:

 1. îndreptarea medicului specialist de profil
 2. copia actului de identitate sau al adeverinţei de naştere,în cazul copiilor
 3. copia legitimaţiei de pensionar, de veteran, de invalid.
 4. cerere

Recepţia comenzilor pentru confecţionarea mijloacelor ajutătoare tehnice  (protezelor membrelor superioare şi inferioare, încălţămintei ortopedice, ortezelor corsetelor, bandajelor) se efectuează la policlinica Centrului Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare.