Serviciul Echipă Mobilă

 

  Serviciul social Echipă Mobilă Ialoveni a fost creat în cadrul Secţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei în baza acordului stabilit între Consiliul Raional şi KHSIMA, în cadrul Proiectului “Comunitate Incluzivă – Moldova” implementat în parteneriat cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale a Familiei şi Copilului cu susţinerea financiară a Institutului pentru o Societate Deschisă/Inițiative în Sănătatea Mintală.

 

Principiile de organizare şi funcţionare a serviciului:

 • Principiul respectului necondiţionat al demnităţii şi integrităţii personale
 • Principiul prestării Serviciului doar în folosul beneficiarului;

Pricipiul abordării multidisciplinare în procesul de îngrijire şi în realizarea incluziunii sociale a persoanei cu disabilităţi;

 • Principiul promovării rolurilor sociale valorizate şi a imaginii pozitive a persoanelor cu disabilităţi;
 • Principiul legăturii indispensabile cu familia, reţeaua socială şi comunitatea;
 • Principiul incluziunii comunitare şi reintegrării familiale;
 • Principiul participării beneficiarului sau a reprezentantului legal în procesul de planificare şi prestare a serviciului;
 • Principiul adaptării Serviciului la necesităţile individuale ale beneficiarului;
 • Principiul asigurării confidenţialităţii datelor cu caracter personal ale beneficiarului, obţinute în procesul de prestare a Serviciului;
 • Principiul planificării Serviciului centrat pe persoană;
 • Principiul parteneriatului public privat în dezvoltarea Serviciului;
 • Principul transparenţei şi deschiderii spre comunicare al Serviciului;
 • Principiul durabilităţii şi continuităţii Serviciului.

 

Scopul Serviciului este îmbunătăţirea calităţii vieţii beneficiarului prin servicii de consiliere, recuperare şi reabilitarea psihosocială în vederea creşterii gradului de autonomie personală, prevenire a instituţionalizării şi incluziune socială.

Servicii prestate de către Serviciul social Echipă Mobilă

Beneficiarii serviciului Echipă Mobilă Ialoveni.

 • Copii şi adulţi cu dizabilităţi din localităţile raionului Ialoveni care includ:
 • Copii şi adulţi cu dizabilităţi izolaţi social;
 • Copii şi adulţi cu dizabilităţi din familii vulnerabile cu  risc înalt de instituţionalizare;
 • Copii şi adulţi cu dizabilităţi ce nu beneficiază de servicii comunitare şi specializate pe motivul lipsei  acestora sau al accesului limitat la ele;
 • Familiile sau persoanele care au în îngrijire copii şi adulţi cu dizabilităţi;
 • Prestatorii de servicii din comunităţile raionului Ialoveni.

 

La admiterea în Serviciu Comisia raională pentru protecţia copilului aflat în dificultate şi Comisia multidisciplinară pentru protecţia socială a persoanelor în dificultate sau cu dizabilităţi cu vîrsta de peste 18 ani va lua în consideraţie următoarele criterii de admitere a beneficiarilor în Serviciu:

 • posesia unui grad de dizabilitate accentuată sau severă, în baza certificatului eliberat de instituţia responsabilă de determinarea dizabilităţii;
 • copiii a căror sănătate prezintă tulburări în dezvoltare, disabilitate sau risc sporit de disabilitate dar nu au stabilit gradul de dizabilitate, fapt confirmat prin Concluzia Consiliului Medical Consultativ;
 • riscul înalt de abandon şi instituţionalizare, confirmat prin formularul unificat de evaluare complexă.
 • prezenţa acordului scris al beneficiarului sau a reprezentantului legal al acestuia cu referinţă la prestarea Serviciului şi a familiei beneficiarului, altor persoane implicate în procesul de incluziune a acestuia, după caz;
 • documentarea de către asistentul social comunitar al profilului beneficiarului în conformitate cu Managementul de caz.

Activitatea Serviciului în imagini:

 

 

 

 

 

Date de contact:

Serviciul social Echipa mobilă Ialoveni

MD-6800, or. Ialoveni,

Str. Alexandru cel Bun, 33, oficiul 102

Tel: (+373 268) 2-73-07;

e-mail: emialoveni@yahoo.com
http://www.emialoveni.blogspot.com/Fax: (+373 268) 2-47-05;