Serviciul juridic

Serviciul de asistenţă juridică şi protecţia drepturilor copilului are ca obiectiv major oferirea de asistenţă copiilor, tinerilor şi familiilor în dificultate.

Serviciul:

    a) acordă asistenţă juridică copilului şi familiei cu copii în dificultate;

reprezintă Direcţia în faţa organelor judiciare, precum şi în raport cu alte persoane fizice şi juridice, în scopul protecţiei drepturilor copilului

Serviciului juridic se oferă ţinînd cont de următoarele principii:

– organizarea activităţii conform legislaţiei în vigoare;

– asigurarea respectării standardelor de calitate a serviciilor prestate familiilor şi copiilor;

– acordarea serviciilor care respectă şi promovează interesul superior al copilului;

 

 Cadrul legislativ

   Serviciul asistenţa juridică vizînd protecţia drepturilor copilului include apărarea drepturilor minorilor, determinarea locului de trai al acestora în cazul domiciliului separat al părinţilor, dreptului părintelui, care locuieşte separat, de a participa la educaţia copilului său şi de a comunica cu el, decăderea din drepturi părinteşti, stabilirea paternităţii, alte litigii.