Centru geriatric ACASA

Complex de Servicii Geriatrice Integrate „ACASĂ”, s. Văsieni, r.Ialoveni

Servicii prestate

 1. Centrul de zi ”Dacii”: Serviciile sunt adresate vârstnicilor din satul Văsieni, cu program sezonier şi la cererea vârstnicilor. Iarna, activităţi comune cu Muzeul satului Văsieni; Programe de educaţie pentru sănătate şi îmbătrânire activă, Farmacia naturii, Terapie ocupaţională, Clubul de şah şi dame, Clubul de lectură pentru seniori şi minibibliotecă, Activităţi sociale, Pelerinaje la Mănăstiri şi Muzee.
 2. Centrul de instruiri: Cursuri de instruire continuă în domeniul geriatriei pentru echipa interdisciplinară a Complexului; Stagii de practică pentru studenţi (medic, asistent medical, asistent social, psiholog); Participări la training-uri şi conferinţe naţionale şi internaţionale; Vizite şi schimb de experienţă la nivel naţional şi internaţional; Centrul pune la dispoziţia personalului resurse informaţionale gratuite pentru autoinstruire. Biblioteca conţine diverse broşuri, articole, pliante şi cărţi din domeniul îngrijirilor geriatrice şi paliative.
 3. Centru Geriatric MAX-Janivo/Servicii Integrate Rezidenţiale: Serviciile sunt adresate vârstnicilor cu probleme medicale care necesită supraveghere şi îngrijire specială 24/24, care au suferit unul sau mai multe AVC (Accident vascular cerebral), vârstnicilor cu Demenţă Senilă, Vasculară, Parkinson, Alzheimer, de pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

Serviciile oferite:

 • Cazare: Saloane spaţioase pentru 22 persoane, dotate cu pat funcţional, masă funcţională şi dulapuri personale; Grup sanitar (WC, dus) în fiecare salon;
 • Alimentare: Oferim trei mese principale şi o gustare în fiecare zi (alimentaţie dietetică conform recomandărilor Medicului).
 • Activităţi medicale: Asistenţă medicală geriatrică (Medic Terapeut, Asistent medical, Îngrijitori); Administrarea medicaţiei; Monitorizarea zilnică a parametrilor vitali (TA, puls, t, scaun, diureză); Monitorizarea nivelului de glicemie pentru diabetici; Acordarea primului ajutor şi solicitarea serviciului de ambulanţă în caz de urgenţă;
 • Activităţi de recuperare: Gimnastică curativă individuală, de grup; Hidromasaj pentru picioare; Bicicletă; Plimbări în aer liber.
 • Activităţi de îngrijire: Asigurarea îngrijirilor de bază 24/24; Igienă zilnică şi baie generală; Asigurarea cu pampers şi scutece lavabile; Asigurarea serviciilor de frizerie, bărbierit, îngrijirea unghiilor; Asigurarea cu suporturi pentru deplasare (scaun rulant, cadru, bastoane).
 • Activităţi sociale: Terapie ocupaţională. Meloterapie şi terapie prin artă; Comunicare verbală şi nonverbală pentru un confort mai bun  şi stare generală pozitivă.

 

 • Centrul de zi: Capacitatea maximă de 50 persoane/zi.
 • Centrul Geriatric: Capacitate maximă de 22 persoane/zi.

 

Baza legislativă

1.Hotărârea Guvernului nr. 569 din 29 iulie 2013 cu privire la aprobarea

Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionărea Centrului de zi pentru persoanele vârstnice şi standardele minime de calitate.

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=349002

 

2.Legea nr. 123-XVIII din 18 iunie 2010 cu privire la serviciile sociale.

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=335808&lang=1

 

3.Hotărîrea nr. 323 din  30.05.2013 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Centrului de plasamentpentru persoane vîrstnice şi a Standardelor minimede calitate.

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=348225