Serviciul psihologic

Scopul și obiective

Obiectiv general: Intervenții în evaluarea inițială și permanentă a copilului și familiei în situații de risc.

Obiective secundare: acordarea asistenţei psihologice tuturor copiilor, persoanelor aflate în situaţii de risc, APP, CCTF, tutelă/curatelă, potențialilor adoptatori; acordarea asistenţei psihologice copilului aflat în situaţii de dificultate și elaborarea recomandărilor la serviciile de suport;

Concluzii: Copiii din grupul de risc sunt copiii care prezintă un deficit de susţinere social-psihologică, care manifestă toleranţă slabă la frustrare, sensibilitate înaltă faţă de factorii sociali de risc. Caracteristic pentru ei este tulburarea socializării în sensul larg al cuvîntului, care se manifestă prin tulburări semnificative atît în comportament, cît şi în dezvoltarea personalităţii. Soluţionarea problemelor copiilor din grupul de risc este posibilă doar cu ajutorul psihologului prin activităţi de psihoprofilaxie, consiliere psihologică, dezvoltare şi remediere psihologică acordă susţinere profesională, pedagogului și nu în ultimul rînd a părinților.