Serviciul Casă comunitară pentru persoane cu dezabilități mintale s. Hansca

 

Serviciul social „Casa Comunitară Hansca” pentru persoane cu dizabilităţi severe, este un serviciu specializat, instituit prin

Decizia Consiliului Raional Ialoveni nr. 05-01 din 15 decembrie 2011  în parteneriat cu Asociaţia Obştească Keystone Moldova conform acordului de parteneriat din 14.09.2010  şi prestat de către Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Ialoveni.

Serviciul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Hotărîrea de Guvern nr. 936 din 08.10.2010 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului social ”Casă Comunitară” şi a Standardelor minime de calitate, aprobat prin decizia Consiliului Raional nr 02-15 din 05.06. 2014.

Scopul serviciului este îngrijirea permanentă, în vederea asigurării acestora unui mod de viaţă pe cît este posibil apropiat de cel obişnuit comunităţii, pentru a facilita creşterea capacităţii lor de a se integra(reintegra) în familie şi societate.

Obiectivele serviciului:

  • Asigurarea condiţiilor decente de trai şi condiii igienico-sanitare necesare persoanelor cu dizabilităţi;
  • Asigurarea protecţiei, supraveghere, monitorizare a stării de sănătate, asistenţă medicală, îngrijire şi suport permanent al persoanelor cu dizabilităţi;
  • Crearea condiţiilor de dezvoltare a abilităţilor de autodeservire şi de autonomie şi asigurarea unui climat favorabil care să contribuie la dezvoltarea personalităţii tinerilor din Serviciu;
  • Asigurarea accesului beneficiarilor la educaţie incluzivă, asigură socializarea beneficiarilor, dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea şi reintegrarea familială.