Serviciul Asistență Personală

Serviciul social „ Asistenţă Personală”

Ce presupune Serviciul de asistenţă personală?

Serviciul de asistenţă personală este un serviciu social specializat, instituit prin decizia Consiliului Raional Ialoveni, nr. 07-05 din 28.12.2012, care are drept scop de a oferi asistenţă şi îngrijire persoanelor cu dizabilităţi severe (de gradul I), inclusiv copiilor de la vîrsta de 3 ani, în scopul creării independenţei şi integrării acestor persoane în societate.

Cine poate fi luat în serviciul de asistenţă personală?

În serviciul de asistenţă personală se iau persoanele cu dizabilităţi severe (de gradul I), care:

  • au starea sănătăţii afectată grav, nu se pot deplasa de sine stătător sau nu pot să stea pe şezute, să se ridice în picioare, să meargă, să se transfere dintr-un loc în altul, nu reuşesc să realizeze acţiuni coordonate pentru a se ridica şi necesită îngrijire permanentă din partea altei persoane;
  • nu beneficiază de servicii în cadrul unor instituţii rezidenţiale (nu se află în întreţinerea deplină a statului) sau de servicii de deservire la domiciliu oferite de lucrătorul social;
  • nu beneficiază de alocaţie pentru îngrijire, însoţire sau supraveghere.

Care sunt documentele necesare pentru a fi angajat în calitate de asistent pesonal şi unde se depun acestea?

Pentru a fi angajat în calitate de asistent personal, solicitantul depune la secțiile/direcțiile de asistență socială și protecție a familiei un dosar, care conține următoarele documente:
1) cererea de angajare;
2) copia de pe actele de identitate;
3) copia de pe actele de studii;
4) adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie, ce certifică starea sănătății.

Care persoane nu pot fi angajate în calitate de asistent personal?

Nu poate fi angajat în calitate de asistent personal părintele copilului cu dizabilităţi severe, care beneficiază de concediu de maternitate sau de concediu parţial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani. 

Ce servicii oferă asistentul personal?

În funcţie de necesități, asistentul personal acordă beneficiarului următoarele servicii:

  • servicii de îngrijire personală – igienă personală, alimentaţie, îmbrăcare şi dezbrăcare etc.;
  • mobilitate – deplasare în cadrul locuinţei şi în afara acesteia, ridicare şi aşezare, transfer, manipularea scaunului rulant;
  • sarcini menajere de bază – suport pentru prepararea hranei, curăţenie, spălatul hainelor, procurarea alimentelor şi produselor, achitarea facturilor;
  • participare la viaţa socială – suport pentru deplasare în exterior şi comunicarea cu ceilalţi, acces la serviciile comunitare, recreere;
  • supraveghere şi îndrumare – ajutor pentru a se orienta în timp şi spaţiu, a-şi asigura propria securitate, a-şi dirija comportamentul său în relaţiile cu ceilalţi.

Care este salariul asistentulu personal?

  • salariul lunar al asistentului personal angajat în categoria 8 de salarizare fără stagiu de muncă în domeniu constituie 910 lei;
  • în categoria 9 de salarizare cu stagiu de muncă în domeniu aacesta constituie 1190 de lei.

Cine angajează şi coordonează activitatea asistenţilor personali?

Asistenții personali sunt angajați în bază de contract individual de muncă pentru maximum 40 de ore pe săptămînă pentru un beneficiar de secțiile/direcțiile de asistență socială și protecție a familiei. Serviciul este coordonat de șeful serviciului, care monitorizează activitatea serviciilor.

Baza legislativă

1.Hotărîrea Guvernului nr. 314 din 23.05.2012 privind organizarea şi funcţionarea serviciului social „Asistenţă personală”.

http://lex.justice.md/viewdoc.php?id=343395&lang=1