Serviciul de plasament rezidențial

Serviciile de tip rezidențial sunt variate ca organizare și funcționare, însă baza lor comună o reprezintă găzduirea și îngrijirea copiilor.

Protecția copilului într-un serviciu de tip rezidențial este temporară și trebuie să dureze cât mai puțin, până când, prin eforturile profesioniștilor, ale familiei și ale comunității se reușește identificarea și punerea în practică a unei soluții cu caracter permanent, adaptată situației particulare a copilului/ tânărului.

 

Activitatea Serviciului pentru îngrijire de tip rezidențial în domeniul protecției copilului are la baza urmatoarele principii:

 • Ocrotirea de tip rezidențial este un serviciu adus copilului aflat în dificultate;
 • Drepturile fiecărui copil trebuie recunoscute, promovate și respectate;
 • Dezvoltarea copilului în sistem rezidențial trebuie asigurată într-un mediu cât mai apropiat de cel familial;
 • Activitatea în centrele rezidențiale se desfășoară conform planurilor individualizate de protecție bazat pe evaluarea situației specifice și nevoilor fiecărui copil;
 • Fiecare copil trebuie tratat ca subiect unic și complex, cu identitatea și istoria sa;
 • Protecția asigurată în centrele rezidențiale are un caracter temporar: proiectul individualizat de protecție a fiecarui copil prevede soluții pentru (re)integrarea familială și socială în termen cât mai scurt.

 

Atribuţiile Serviciilor de tip rezidenţial:

 • asigură cazarea, hrana, echipamentul şi condiţiile igienico-sanitare necesare protecţiei speciale a copiilor şi, după caz, mamelor care beneficiază de acest tip de serviciu, în funcţie de nevoile şi de caracteristicile fiecărei categorii de beneficiari;
 • asigură, după caz, supravegherea stării de sănătate, asistenţă medicală, recuperare, îngrijire şi supraveghere permanentă a beneficiarilor;
 • asigură paza şi securitatea beneficiarilor;
 • asigură beneficiarilor protecţie şi asistenţă în cunoaşterea şi exercitarea drepturilor lor;
 • asigură accesul beneficiarilor la educaţie, informare, cultură;
 • asigură educaţia informală şi nonformală a beneficiarilor, în vederea asimilării cunoştinţelor şi a deprinderilor necesare integrării sociale;
 • asigură socializarea beneficiarilor, dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea;
 • asigură climatul favorabil dezvoltării personalităţii copiilor;
 • asigură participarea beneficiarilor la activităţi de grup şi la programe individualizate, adaptate nevoilor şi caracteristicilor lor;
 • asigură intervenţie de specialitate;
 • identifică familiile naturale, oferindu-le asistenţă şi sprijin în vederea reintegrării copilului aflat în centru și colaborează cu servicii pentru copil şi familie din comunitate în vederea asigurării integrării sociale a copiilor aflaţi în protecţie;
 • asigură pregătirea corespunzătoare a ieşirii copilului din centru, prin dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă pentru reintegrarea sau integrarea familială, în conformitate cu legislația în vigoare și cu standardele minime obligatorii;
 • acordă consiliere psihologică, socială şi juridică pentru menţinerea, crearea sau normalizarea relaţiilor familiale, având în vedere respectarea interesului copilului ;
 • pregăteşte, asigură şi mediază contactele directe între copil şi părinţii săi naturali (sau familia lărgită) şi asigură monitorizarea şi evaluarea acestor relaţii;
 • supraveghează părinţii copilului după revenirea acestuia din centrul de plasament în familie;
 • contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul individualizat de protecţie;
 • urmăresc modalităţile concrete de punere în aplicare a măsurilor de protecţie specială, integrarea şi evoluţia beneficiarilor în cadrul serviciului şi formulează propuneri vizând completarea sau modificarea planului individualizat de protecţie sau îmbunătăţirea calităţii îngrijirii acordate;
 • asigură posibilităţi de petrecere a timpului liber.

 

Beneficiarii Serviciilor de tip rezidenţial sunt:

 • copiii separaţi, temporar sau definitiv, de părinţii lor, ca urmare a stabilirii în condiţiile legii a măsurii plasamentului în aceste servicii;
 • copiii pentru care a fost dispus, în condiţiile legii, plasamentul în regim de urgenţă;
 • cuplurile mamă/ copil, în situaţia constatării riscului de abandon al copilului în situaţia includerii părintelui într-un program de restabilire a legăturilor familiale;
 • copiii neînsoţiţi de părinţi sau de un alt reprezentant legal, care solicită o formă de protecţie în condiţiile reglementărilor legale.