Acordarea compensaţiilor pentru călătorie în mijloacele de transport